Stopińska, Daria, i Luiza Ossowska. 2019. „ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (23):121-38. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/152.