Święty, Daria, i Dorota Janiszewska. 2019. „ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (23):139-58. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/148.