Maj, Julian, i Marek Gręzicki. 2019. „UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMPETENCJI KONSTYTUCYJNYCH ORGANÓW PAŃSTWA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI W KONTEKŚCIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (23):25-48. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/145.