Pupka Lipińska, Anna, i Kamila Magdalena Radlińska. 2019. „ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (23):73-88. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/143.