Sobko, Radosław, i Maria Klonowska-Matynia. 2019. „DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (23):89-108. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/139.