Marczak, Mirosław. 2015. „Eventy – Jako Produkty Turystyki Kulturowej Na przykładzie Miasta Kołobrzeg”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (19):103-20. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/10.