JADREŠKIĆ, O.; CEROVIĆ, L.; MARADIN, D. ZASTOSOWANIE TEORII GIER W ENERGETYCE – ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S. l.], v. 1, n. 21, p. 89–102, 2018. Disponível em: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/98. Acesso em: 28 paź. 2021.