TEORETYCZNE PODSTAWY MODELI EMERYTALNYCH I ICH WSPÓŁCZESNE ODMIANY. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S. l.], n. 26, 2023. Disponível em: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/318.. Acesso em: 29 nov. 2023.