Sołtysiak, M. T. (2018). ZJAWISKO WYKLUCZENIA FINANSOWEGO W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA BABY BOOMERS. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 231–244. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/90