Prokurat-Strawińska, A. (2017). Zarządzanie procesowe w branży leasingowej. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 227-237. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/60