Niedziałek, J., & Ossowska, L. (2017). Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 197-210. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/58