Hok, B. (2017). Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 111–127. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/51