Judkowiak, A. (2022). SPRAWOZDANIE Z CYKLU WYKŁADÓW OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RACHMISTRZ. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 75–78. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/310