Borkowska, B., & Ossowska, L. (2022). ZRÓŻNICOWANIE OFERT GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NADMORSKICH W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 9–28. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/309