Kaniewska , P. ., & Ossowska, L. (2022). FENOMEN MORSOWANIA W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 79–96. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/308