Zimny, W. ., & Dyczkowska , J. . (2022). CITY LOGISTICS NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH EUROPEJSKICH STOLIC. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 185–199. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/304