Kopacz, A. (2022). ZMIANY NA RYNKU SŁODYCZY W POLSCE OD 2005 ROKU. NA PRZYKŁADZIE COLIAN HOLDING SA (WCZEŚNIEJ JUTRZENKA SA), ZPC MIESZKO SA ORAZ WAWEL SA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 113–123. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/302