Riaz, N., & Radlińska, K. M. (2022). KOBIETY W PERSPEKTYWNIE PAKISTAŃSKIEGO RYNKU PRACY. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 137–150. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/301