Jankowski, M. (2022). MEDIACJA SPOSOBEM NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 61–74. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/299