Rogowska, D. (2022). WOKÓŁ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 151–170. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/289