Zdrojewski, E., & Pawełczak, I. (2021). UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 241–265. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/220