Waszkiewicz, G. (2021). ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 223–240. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/219