Zdrojewski, E. (2021). POZIOM BEZROBOCIA OSÓB W WIEKU NIEMOBILNYM. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 147–161. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/214