Marczak, M. (2021). MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 99–111. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/211