Feczko, J. (2021). GLOBALIZACJA A REGION MAZOWSZE 2011 – ASPEKTY EKONOMICZNE, ZARZĄDCZE I TURYSTYCZNE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 27–50. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/207