Pietrasik, K. (2022). IMPLIKACJE PANDEMII COVID-19 DLA SAUDYJSKIEGO BUDŻETU 2021. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 125–136. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/205