Burzyńska, A., & Czachorowska, N. (2022). EKONOMICZNE ASPEKTY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 29–43. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/204