Szewczyk, K. (2022). ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 171–184. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/170