Rogowska, D. (2021). WSPÓŁCZESNE SYSTEMY MOTYWACYJNE W ORGANIZACJI I ICH SPECYFIKA W ŚWIETLE WYBRANYCH PROBLEMÓW. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 127–142. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/168