Sobko, R., & Janiszewska, D. (2021). ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ GMIN NADMORSKICH W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 143–154. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/166