Krażewska, A. ., & Ossowska, L. (2021). ZRÓŻNICOWANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NADMORSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 25–38. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/165