Sominka, M., & Ossowska, L. (2021). PREFERENCJE TURYSTYCZNE MIESZKAŃCÓW KOSZALINA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 155–168. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/164