Horeglad, P., & Kasperska , E. (2021). DARK TOURISM JAKO PRZYKŁAD TURYSTYKI KONTROWERSYJNEJ. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 9–23. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/163