Płowens, K., & Kasperska, E. (2021). PROFIL UCZESTNIKÓW IMPREZ BIEGOWYCH W KOSZALINIE NA PRZYKŁADZIE BIEGÓW LEŚNA PIĄTKA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 91–105. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/162