Radlińska, K. M. (2021). SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SAMORZĄDU STUDENTÓW I KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 107–112. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/159