Pasek, A. (2021). ZASPOKAJANIE POTRZEB ZAKUPOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH TRADYCYJNYCH MODELI ZAKUPOWYCH. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 77–89. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/158