Lonc, K., & Radlińska, K. M. (2021). FUNT BRYTYJSKI, DOLAR AMERYKAŃSKI, EURO. WPŁYW KURSU WALUTOWEGO NA WYNIK DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 51–64. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/157