Landsberg, T. (2021). WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 39–49. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/156