Paprocka, M. (2021). SEZONOWOŚĆ BEZROBOCIA W POWIATACH NADMORSKICH W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 65–76. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/155