Stopińska, D., & Ossowska, L. (2019). ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 121-138. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/152