Kurek, K., & Ossowska, L. (2019). STAN I ZMIANY POZIOMU INFRASTRUKTURY W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 9-24. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/150