Wallis, A. (2019). DOBÓR PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 159-172. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/149