Święty, D., & Janiszewska, D. (2019). ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 139-158. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/148