Maj, J., & Gręzicki, M. (2019). UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMPETENCJI KONSTYTUCYJNYCH ORGANÓW PAŃSTWA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI W KONTEKŚCIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 25-48. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/145