Pupka Lipińska, A., & Radlińska, K. M. (2019). ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 73–88. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/143