Pasek, A. (2019). BADANIA SONDAŻOWE – TECHNIKA BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ. ANALIZA PRZYPADKÓW. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 49-60. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/142