Sobko, R., & Klonowska-Matynia, M. (2019). DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 89-108. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/139