Pukin, P. (2019). PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE JAKO PROJEKT POBUDZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 61-71. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/138