Marczak, M. (2015). Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 103–120. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/10