1.
TEORETYCZNE PODSTAWY MODELI EMERYTALNYCH I ICH WSPÓŁCZESNE ODMIANY. zeszyty. 2023;(26). Accessed November 29, 2023. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/318